در جشنواره ۱+۱ بانی مد یک کالا بخرید یک کالا هدیه بگیرید تا ۷۰% تخفیف در حراج پایان فصل با خرید هر جفت کفش، یک جفت هدیه به انتخاب خودتان برای مشاهده کفش ها روی استفاده از تخفیف کلیک کنید

آموزش استفاده از تخفیف بانی مد