با وارد کردن این کد در زمان ثبت نام در قسمت معرف، در اولین سفر خود با اپلیکیشن تپسی ۷۰۰۰ تومان تخفیف بگیرید

آموزش استفاده از تخفیف تپسی